AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ NEAMŢ– BENEFICIAR,
în parteneriat cu ASOCIAȚIA „ ADL-PROGRES” PIATRA-NEAMȚ
și primăriile comunelor BĂLȚĂTEȘTI, BICAZU ARDELEAN, POIANA TEIULUI, STĂNIȚA, VĂLENI,
implementează proiectul

C O M A R U

”COMPLEX DE MASURI ACTIVE IN RURAL”

în perioada februarie 2012 - ianuarie 2014

 

cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2, Contract POSDRU/99/5.2/G/87298.

Obiectivul general

   Dezvoltarea unor programe integrate pentru formare profesională și a unor măsuri active de ocupare pentru populația din mediul urban și rural al judetului Neamț, în vederea atragerii și menținerii pe piața muncii a cât mai multor persoane din grupuri dezavantajate și stimulării antreprenoriatului pentru inițierea unei activități independente.

Link-uri utile


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.